Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-10-12, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Jezioro Święcajty” dla terenu o powierzchni około 6,5 ha

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Jezioro Święcajty” dla terenu o powierzchni około 6,5 ha obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.:...

2015-10-02, Informacja o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 02.10.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...

2015-08-14, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Guja

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Guja, Gmina Węgorzewo, dla terenu powierzchni około 0,7 ha. Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.), oraz...

2015-08-14, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Trygort

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trygort, Gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 2,5 ha. Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.),...

2015-08-01, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu poł. w Węgorzewie przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.07.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej działki...

2015-05-29, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem działki gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. gen. Józefa Bema przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 518 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 29 maja 2015 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem działki gruntu poł. w Węgorzewie...

Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Patrz...

Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Rady Miejskiej w Węgorzewie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Rejonowego w Giżycku – 8 osób w...

2015-05-08, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z opisem nieruchomości pod dzierżawę na okres 20 lat

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 08.05.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości zabudowanej,...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie inwestycji

W związku z faktem, niewykorzystania do chwili obecnej środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Węgorzewie w 2015 r. na cel poprawy estetyki oraz zagospodarowania będących własnością gminy działek, stanowiących podwórka budynków wielomieszkaniowych, Burmistrz Węgorzewa ogłasza dodatkowy nabór wniosków...