Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-05-24 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości Gminy Węgorzewo przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 24.05.2019 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...

2019-05-10 Ogłoszenie w wywieszonym wykazie z opisem działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Prynowo, gm. Węgorzewo, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 10.05.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem działki gruntu...

2019-04-27 Informacja o składania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2019 r.

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XLIV/351/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania...

2019-04-26 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działek gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 26.04.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem działki gruntu...

2019-04-05 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem terenu stanowiącego część działki gruntu nr geod. 670/45 o powierzchni całkowitej 0,7296 ha, przeznaczonego do oddania w użyczenie na okres 20 lat

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 05.04.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu o powierzchni 490 m2, stanowiącego...

2019-03-22 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 22 marca 2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem gminnej nieruchomości...

2019-03-15 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 37 w Węgielsztynie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15.03.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem lokalu mieszkalnego...

2019-03-07 Ogłoszenie o wynikach naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

W związku z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych, zamieszczonym przez Gminę Węgorzewo w dniu 25.01.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ Priorytetowa 10. Regionalny Rynek Pracy, Działanie...