Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-03-10, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trygort

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trygort, Gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 2,5 ha. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu...

2015-02-27, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 27.02.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej...

2015-02-17, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn....

2015-02-13, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.02.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem...

2015-01-23, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działki gruntu do sprzedaży

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 23.01.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykazy z opisem...

2014-12-16, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Południe

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe” Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 54 ust.2 i 3...

2014-11-28, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 28 listopada 2014 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy...

2014-08-25, Ogłoszenie o wywieszony wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Węgorzewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014, poz. 518), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 29.08.2014., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych nieruchomości stanowiących...

2014-08-11, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przystań-Stawki

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przystań-Stawki, gmina Węgorzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647...

2014-06-02, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do zbycia

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 30 maja 2014 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych...