Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Węgorzewo projektu dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

2014-04-04, Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy Węgorzewo

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 4 kwietnia 2014 r., na okres 21 dni zostają wywieszone...

2014-03-10, Wynajem Placu Wolności pod działalność rekreacyjną

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie wynajmie miejsce na placu Wolności w Węgorzewie na okres letni pod działalność rekreacyjną skierowaną do dzieci. Do składania ofert zapraszamy firmy oferujące gokarty i inne tego typu urządzenia. W ofercie należy podać cenę najmu 1 mkw. za dzień. Ofertę należy złożyć mailem: wck@wegorzewo.pl...

2014-03-04, Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo I. Nazwa i adres zamawiającego: GMINA WĘGORZEWO, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo NIP: 84511862819, REGON: 790671308, Telefon centrala: 87 427 54 00, Fax: 87 427 54 01 II. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu...

Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY WĘGORZEWO Zgodnie z Uchwałą XVII/117/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Węgorzewo Burmistrz Węgorzewa ogłasza konsultacje społeczne dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie...

2014-01-31, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Węgorzewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31 stycznia 2014 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych...

2013-12-27, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39, 46 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

2013-12-10, Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39, 46 oraz 54 ustawy z dnia...

2013-11-15, Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do wydzierżawienia w 2014 roku

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15 listopada 2013 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2013-11-08, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 8.11.2013 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych...