Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-09-14 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem terenu z przeznaczeniem pod zagospodarowanie

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 14.09.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu położonego: w...

2018-09-03 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo – Zachód" dla terenu o powierzchni około 0,3100 ha obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr LI/404/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

2018-08-27 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem części działki gruntu przeznaczonego do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31 sierpnia 2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem udziału...

2018-07-20 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na własność w drodze przetargu położonego w Węgorzewie przy ul. Jasnej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 20.07.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem lokalu mieszkalnego...

2018-07-20 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem stanowiącej własność Gminy Węgorzewo, niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 0,1195 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej miasto Węgorzewo, przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 20.07.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem stanowiącej własność...

2018-07-06 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działek gruntu we wsi Kal gm. Węgorzewo przeznaczoną do sprzedaży na własność

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 06 lipca 2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości, stanowiącej...

2018-06-15 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę garażową położonych w Węgorzewie, przy ul. 11 Listopada

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 05.06.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanych...

2018-06-04 Ogłoszenie o wydaniu Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie SKO.73.170.2018 z dnia 25 maja 2018 r.

W załączeniu obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na rzecz operatora P 4 Sp. z o.o.

2018-05-28 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 0,2800 ha położonej w miejscowości Kal gmina Węgorzewo, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 01.06.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej...

2018-04-27 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem terenu przeznaczonego do oddania w dzierżawęw drodze bezprzetargowej

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 27.04.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu o powierzchni 300...