Ogłoszenia Burmistrza

2017-12-08 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo - Śródmieście” dla terenu o powierzchni około 2,63 ha obręb geodezyjny 01 Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XL/312/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” dla terenu o powierzchni około 2,63 ha obręb 01 Węgorzewo, Gmina Węgorzewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 15.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z/s 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3 /I piętro/ pok. 38 – Sekretariat.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-08
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 149
08 grudnia 2017 08:54 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)