Ogłoszenia Burmistrza

2018-04-12 Uwaga Rolnicy, nowe zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich

W dniu 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 651), która zmienia między innymi zasady zgłaszania oraz szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Od dnia 1 kwietnia br. Wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do Burmistrza Węgorzewa.

Zespół dokonujący szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania składa się z:

  1. Przedstawiciela gminy,
  2. Przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Szacowanie szkody składa się z oględzin, które mają być dokonane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku oraz szacowania ostatecznego, które dokonuje się w terminie najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy lub w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie szacowania ostatecznego w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie (wówczas dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego).

 

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić Burmistrza Węgorzewa w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

 

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

Odwołanie przysługuje właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na których powstała szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego do Nadleśniczych: Nadleśnictwa Borki z siedzibą w Kruklankach, Nadleśnictwa Srokowo, Nadleśnictwa Giżycko w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

Wniosek o szacowanie szkód dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie (pokój nr 1, 14) oraz na stronie internetowej www.bip.wegorzewo.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-04-12
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marta Kurowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2018 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 209
23 maja 2018 15:29 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [wniosek_o_szacowanie_szkod.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 15:28 Bartosz Romatowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_szacowanie_szkod.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2018 11:42 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)