Ogłoszenia Burmistrza

2020-06-19 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat.

  1. Położenie: obręb 0002 Węgorzewo 2, gmina Węgorzewo-miasto.
  2. Numer i powierzchnia działki: 1369/9 o pow.: 0,2246ha.
  3. Numer księgi wieczystej OL2G/00013908/1.
  4. Oznaczenie użytków na działce: Bz, LsVI.
  5. Powierzchnia użyczenia: 0,1848ha.
  6. Opis nieruchomości: Działka nr 1369/9 objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona symbolem Upk.01- tereny plaży i kąpielisk stanowiących dostęp do wód publicznych o nawierzchni naturalnej – trawiastej lub piaszczystej. Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz nie jest położona na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  7. Sposób zagospodarowania nieruchomości: teren plaży i kąpielisk przestrzeni publicznej.
  8. Okres umowy: 10 lat.
  9. użyczenie: nieodpłatne.
  10. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Gminy Węgorzewo w Węgorzewie na okres 21 dni, tj. od dnia 19.06.2020r. do dnia 09.07.2020 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej bip.wegorzewo.pl.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-06-19
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Kaźmierowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2020 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 191
19 czerwca 2020 14:13 (Bartosz Romatowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)