Ogłoszenia Burmistrza

2020-07-10 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgorzewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  1. Położenie: obręb 0002 Węgorzewo 2, gmina Węgorzewo-miasto, ul. Zacisze
  2. Numer i powierzchnia działki: dz. nr 1061/3 o pow.: 0,0399ha.
  3. Numer księgi wieczystej OL2G/00014112/1.
  4. Oznaczenie użytków na działce: Bi
  5. Opis nieruchomości: działka nr 1061/3 objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 24 UH - teren istniejącego obiektu handlowo-usługowego. Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedmiotowa działka posiada kształt nieregularny, wieloboczny, grunt obsiany trawą. Działka zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym, ogrodzona siatką stalową. Budynek o numerze porządkowym 24, murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 48m² niepodpiwniczony.
    W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się maszt telefonii komórkowej dz. nr 1061/38.
  6. Cena nieruchomości: 64 300,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku Vat.
  7. Na postawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy z zastrzeżeniem art. 216 a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie po cenie podanej w wykazie, w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
  8. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Gminy Węgorzewo w Węgorzewie na okres 21 dni, tj. od dnia 10 lipca 2020r. do dnia 30 lipca 2020r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej bip.wegorzewo.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-07-10
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Kaźmierowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2020 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 231
10 lipca 2020 14:00 (Bartosz Romatowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)