Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-10-16 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "DANIEL"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim "DANIEL" w Kętrzynie stanowi załącznik nr 2 niniejszego...

2018-10-16 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "CYRANKA"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim „CYRANKA” stanowi załącznik nr 1 niniejszego...

2018-10-16 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "MAZURY"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w listopadzie 2018 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim „MAZURY” stanowi załącznik nr 3 niniejszego obwieszczenia....

2018-10-09 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych Polskiego Związku Łowieckiego Koła Łowieckiego "SŁONKA"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego Polskiego Związku Łowieckiego Koła Łowieckiego „SŁONKA”...

2018-10-08 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "MAZURY"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim „MAZURY” stanowi załącznik nr 1 niniejszego...

2018-10-04 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 21.08.2018 r. (uzupełnionym w dniu 28.09.2018 r.)...

2018-09-28 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "ŻBIK"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim „ŻBIK” stanowi załącznik nr 1 niniejszego...

2018-09-18 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Węgorzewa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...

2018-09-13 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi nN-0,4 kV,

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.09.2018 r. zostało wszczęte na żądanie...

2018-09-10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transmisyjnej telefonii komórkowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 25.07.2018 r. (uzupełnionym w dniu 14.08.2018...