Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2010-01-06, wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejsco

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony postępowania o wszczęciu w dniu 31.12.2009 r. postępowania administracyjnego...

2010-01-06, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie...

2010-01-06, wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ogonki „Za Sołtysem�

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony postępowania o wszczęciu w dniu 31.12.2009 r. postępowania administracyjnego...

2010-01-06, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie...

2010-01-06, wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ogonki

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony postępowania o wszczęciu w dniu 31.12.2009 r. postępowania administracyjnego...

2010-01-06, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie...

2010-01-06, wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ogonki

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony postępowania o wszczęciu w dniu 31.12.2009 r. postępowania administracyjnego...

2010-01-06, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie...

2009-12-09, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i przepompow

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

2009-12-09, obwieszczenie o wystąpieniu do PPIS w Węgorzewie i RDOŚ w Olsztynie o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowi

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie...