Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-12-28 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2017-12-28 OŚ.6220.14.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. z m.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

2017-12-28 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2017-12-28 OŚ.6220.13.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. z m.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

2017-12-18 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2017-12-18 OŚ.6220.10.2017 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2017-12-08 obwieszcznie o wystąpieniu do PPIS w Węgorzewie i RDOŚ w Olsztynie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) z a w i a d a m i a m o wystąpieniu...

2017-12-08 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63”, "

OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 08.12.2017 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 06.12.2017 r. Powiatu Węgorzewskiego 11-600 Węgorzewo, ul. 3-go Maja 17B...

2017-10-18 Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kamionek Wielki

Na podstawie Zarządzenia Nr 138/2017 Burmistrza Węgorzewa z dnia 18 października 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kamionek Wielki zawiadamiam że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (w Punkcie Obsługi Klienta) oraz u sołtysa sołectwa Kamionek Wielki wyłożone są: projekt uchwały w sprawie podziału...

2017-10-11 o udziale społeczeństwa - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej nr 36, obręb Przystań Stawki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-10-11 o udziale społeczeństwa - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej nr 72, obręb Przystań Stawki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-10-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej „Stulichy 2” o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem transformatorów i inwerterów) w ramach części działki ewidencyjnej nr 46/61 w obrębie (0025) Stulichy, gm. Węgorzewo

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017...

2017-08-21 obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...