Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-10-13 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "MAZURY"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Węgorzewa z dnia 13 października 2020 roku dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2020. 1683 tj.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w Kole Łowieckim „MAZURY" w październiku...

2020-10-09 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "DANIEL"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Węgorzewa z dnia 09 października 2020 roku dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2020. 1683 tj.) Bunnistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 200/2021 Termin rozpoczęcia...

2020-09-28 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w kole łowieckim "Żbik"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Węgorzewa z dnia 28 września 2020 roku dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust. I ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2020 poz. 67 z późn. zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowaó. zbiorowych WKŁ „ŻBIK" w...

2020-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-04 kV

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) zawiadamia się, że w 01.09.2020 r. (uzupełniono w dniu 18.09.2020 r.) zostało wszczęte...

2020-09-08 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw

Na podstawie Zarządzenia nr 143/2020 Burmistrza Węgorzewa z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw zawiadamiam, że w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, u sołtysów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego wyłożone są: projekty uchwał w

2020-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce o nr ew. 120/9, 120/10, 120/11, 120/12, 120/19, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/14, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 127/20, 127/21, 127/22, 127/23, 127/24, 127/33 w obrębie Radzieje, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.256). informuję o wydaniu decyzji Nr 12/2020 znak PL.6733.9.2020 o ustaleniu lokalizacji...

2020-08-13 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "ŻBIK"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Węgorzewa z dnia 12 sierpnia 2020 roku dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych Na podstawie arrt. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2020 poz. 67 z późn. zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sierpniu 2020 roku. Termin...

2020-08-04 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Węgorzewo

Na podstawie Zarządzenia nr 122/2020 Burmistrza Węgorzewa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Węgorzewo, dotyczących koncepcji promocji Gminy Węgorzewo „FitCity WĘGORZEWO” zawiadamiam że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (pokój nr 43) oraz w miejscach zamieszkania...

2020-07-31 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "MAZURY"

Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa z dnia 31 lipca 2020 roku dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych Na podstawie arrt. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2020 poz. 67 z późn. zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zb