Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-11-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ew. 334/1, 941/1, 941/11, 942/1, 950/4, 951/6 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Informuję, o wydaniu decyzji Nr 13/19 znak PL.6733.11.2019 o ustaleniu...

2019-11-18 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte na żądanie...

2019-11-12 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim "ŻBIK"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Wojskowym Kole Łowieckim „Żbik” w Węgorzewie stanowi załącznik...

2019-10-29 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 25.10.2019 r. zostało wszczęte na żądanie Pana...

2019-10-23 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "MAZURY"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2033) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w listopadzie 2019 roku, grudniu 2019 roku i styczniu 2020 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim „Mazury” w Węgorzewie...

2019-10-18 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "CYRANKA"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim „CYRANKA” w Węgorzewie stanowi załącznik nr 1 niniejszego...

2019-10-08 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "SŁONKA" SROKOWO

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim "SŁONKA" SROKOWO stanowi załącznik nr 1 niniejszego obwieszczenia....

2019-10-02 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, 2019-10-02 OŚ.6220.5.2018 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

2019-10-01 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "MAZURY"

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w październiku 2019 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego w Kole Łowieckim „Mazury” w Węgorzewie stanowi załącznik nr 1 niniejszego...

2019-09-30 o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego

Węgorzewo, 2019-09-30 OŚ.6220.5.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjn