Obwieszczenia Burmistrza

2018-03-13 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na działce o nr ew. 51/1 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

informuję

o wydaniu decyzji Nr 01/18 znak PL.6733.12.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na działce o nr ew. 51/1 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 /parter/ w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzewa.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania niniejszego obwieszczenia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-13
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2018 17:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 134
14 marca 2018 17:27 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)