Obwieszczenia Burmistrza

2018-03-30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo - Jezioro Święcajty obręb geodezyjny Węgorzewo oraz Kal, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenów rekreacyjnych Węgorzewo – Jezioro Święcajty, dla terenu o powierzchni około 14 ha obręb geodezyjny Węgorzewo oraz Kal, gmina Węgorzewo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – Jezioro Święcajty obręb geodezyjny Węgorzewo oraz Kal, gmina Węgorzewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.04.2018 r. do 04.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z/s 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, pokój nr 20 w godz. 8:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z/s 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, sala narad /II piętro/ o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Węgorzewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2018 r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-30
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 153
03 kwietnia 2018 14:46 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 11:44 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)