Obwieszczenia Burmistrza

2018-04-05 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 04.04.2018 r. zostało wszczęte na żądanie pana Janusza Topolskiego, zam. 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17 działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, z/s 15-950 Białystok postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4 kV przewidzianej de realizacji na działkach o nr ewid. 26, 27, 28, 29, 30, 124/3, 124/4, 124/8, 124/9, 124/11, 175/2, 175/4, 175/5, 175/6, 198/4, 208/1, 208/10, 208/12, 208/13, 208/14, 210, 212, 217/8, 218, 219, 479 obręb Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski.

W ciągu 14 dni od niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 /parter/ tel. 87 427-54-11 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-04-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2018 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 146
06 kwietnia 2018 15:23 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)