Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:"Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży" w 2020 roku

Konkursy ogłoszone są na podstawie: art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688); Uchwały nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Konkursy ogłoszone są na podstawie: art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688); Uchwały nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie, z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

Komunikat o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu – "Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży" Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2018 wynosi 20 000 zł 2....

Komunikat o ogłoszonym konkursie ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu – "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie" Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 33 510 zł 2. Cel publiczny realizowany w zakresie w/w zadania: poprawa warunków uprawiania sportu przez...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu – Przeciwdziałanie...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu –...

Komunikat o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: Zadanie z zakresu – Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie...

Konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków...

Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w następującej dziedzinie: I. Rodzaj zadań i wys