Wyniki rekrutacji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku naboru inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie została wybrana Pani Agata Wojciechowska-Gryczka, zam. Węgorzewo. Pani Agata Wojciechowska-Gryczka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ukończyła studia wyższe,...

Informacja o wynikach naboru podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowiskopodinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie została wybrana Pani Barbara Deneka, zam. Węgorzewo Pani Barbara Deneka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ukończyła studia wyższe,...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: podinspektor ds. kadr Informujemy, że po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Nazwa i adres jednostki: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: księgowy Informujemy, że po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej...

Informacja o wynikach naboru Podinspektora w Wydziale Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie została wybrana Pani Marta Kurowska, zam. Węgorzewo Pani Marta Kurowska spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie....