Wyniki rekrutacji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie została wybrana Pani Emilia Fedusio - Baran, zam. Węgorzewo Pani Emilia Fedusio - Baran spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe...

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie została wybrana: Pani Barbara Tryczyńska, zam. Węgorzewo Uzasadnienie dokonania wyboru: wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu...

Informacja o wynikach naboru podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzewie została wybrana Pani Ewa Lickiewicz, zam. Węgorzewo Pani Ewa Lickiewicz spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. Kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie została wybrana: Pani Dorota Kulpan zam. Węgorzewo Uzasadnienie dokonania wyboru: wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu...

Informacja o wynikach naboru podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie została wybrana Pani Karolina Przybysz - Mohyła, zam. Pozezdrze Pani Karolina Przybysz - Mohyła spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze....

Informacja o wyniku naboru na wolne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie została wybrana: Pani Monika Józefowicz – Pilch zam. Węgorzewo Uzasadnienie dokonania wyboru: wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie została wybrana: • Pani Zofia Antonik zam. Węgorzewo Uzasadnienie dokonania wyboru: wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie

Węgorzewskie Centrum Kultury informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Małgorzata Wiśniewska zam. Węgorzewo Uzasadnienie dokonanego wyboru: pani Małgorzata Wiśniewska spełnia wymogi formalne. Posiada doświadczenie, wiedzę,predyspozycje i tym samym daje gwarancję samodzielnego...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie ogłoszonego 10 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego - pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 konkurs na stanowisko głównego księgowego z dnia 10 marca 2020 r. został odwołany.

Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu u osoby upośledzonej w stopniu lekkim na pograniczu umiarkowanego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że w zakresie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapeuty została wybrana: Pani Katarzyna Wolańska prowadząca firmę: Actio Gabinet Fizjoterapii Katarzyna Wolańska REGON: 367855036, NIP: 845-153-25-88 Uzasadnienie dokonania wyboru: właścicielka firmy...