Rekrutacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Węgorzewie. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Węgorzewie ul. Zamkowa 3, 1/1 etatu. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie...

Burmistrz Węgorzewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejski w Węgorzewie

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Węgorzewie ul. Zamkowa 3, 1/1 etatu. 2. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo. Informacja o warunkach...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne – księgowy w Miejsko-gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Nazwa i adres jednostki Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo. Określenie stanowiska urzędniczego. Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Miejsce wykonywania pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo. Informacja o warunkach pracy na danym...

Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Burmistrz Węgorzewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, Urząd Miejski w Węgorzewie. 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Węgorzewie ul. Zamkowa 3, 1/1 etatu. 2. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy...