Informacje nieudostępnione

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3 lub złożony w...