Program Rozwoju Regionalnego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż dnia 27 kwietnia 2004r. Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego przyjął Program Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2004 - 2006, który umożliwił Zarządowi Województwa zawarcie z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego kontraktu...