Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o udzieleniu zamówienia

Burmistrz Węgorzewa informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. "Mała Akademia Umiejętności" współfinansowanego...

2017-03-02 Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności”

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów...

2017-02-16 Zapytanie ofertowe pn. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na działce nr ewid. 630/3 w obrębie 01 na terenie miasta Węgorzewa. Nazwa...