Ogłoszenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-10-30 Informacja Burmistrza Węgorzewa o wywieszonym wykazie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Kal, gm. Węgorzewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 j. t. ze zm.) Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.10.2019 do dnia 20.11.2019, na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

2018-07-09 Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumenty inwentaryzacyjne nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, z 1990 r., poz. 191 z póź. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ),...

2018-07-09 Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumenty inwentaryzacyjne nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, z 1990 r., poz. 191 z póź. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ),...

2018-07-09 Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumenty inwentaryzacyjne nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, z 1990 r., poz. 191 z póź. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ),...

2018-07-09 Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumenty inwentaryzacyjne nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, z 1990 r., poz. 191 z póź. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ),...